Werkgroep het Ommoordse Veld

De werkgroep is in 2007 ontstaan vanuit een actiegroep die zich met succes verzet heeft tegen bebouwing van het Ommoordse Veld. Het Ommoordse Veld, een stukje authentiek polderland, deels ingericht als wijkpark, is voor de bewoners van de wijk zeer belangrijk. Zeker als je in een flat woont is groen dichtbij huis een noodzakelijke levensbehoefte. Tijdens de actieperiode bleek dat verreweg de meeste omwonenden het Ommoordse Veld willen behouden zoals het is.

De werkgroep heeft zich aangesloten bij de BOO en stelt zich ten doel:

 1. Het Ommoordse Veld en het aanpalend groen langs de Rotte in zijn huidige vorm te behouden en eventueel door kleine wijzigingen de natuurwaarde te verhogen.
 2. De betrokkenheid bij het Ommoordse Veld van de bewoners van Ommoord en de omliggende wijken te vergroten.
 3. Het gebruik van het Ommoordse Veld door natuurliefhebbers en (sportieve) recreanten te bevorderen.
 4. De waardering van het Ommoordse Veld zodanig te verhogen dat er ook op de lange termijn geen sprake meer zal zijn van een wijziging van de bestemming van dit gebied.

Activiteiten die de werkgroep bijvoorbeeld onderneemt om deze doelen te realiseren zijn:

 • Volgen van het ruimtelijkbeleid op stedelijk, regionaal en landelijk niveau, alert zijn op behoud van de status groen en recreatie in de bestemmingsplannen.
 • Regelmatig overleg over het (ecologisch) onderhoud met Stadsbeheer.
 • Toevoegen van objecten als een zwaluwtil, infopanelen met achtergronden over de historie van het gebied en in het kader van het onderdeel waterbeheer van de beleveniswijzer kleine elementen die de bijdragen aan inzicht in goed waterbeheer zoals bordjes op de stuwtjes of het markeren van een waterinlaat.
 • Om betrokkenheid en waardering te vergroten de kennis van bezoekers over het Ommoordse Veld uit te breiden door:
  • het plaatsen van de borden over de historie
  • het ontwikkelen van een beleveniswijzer
  • het organiseren of promoten van wandelingen
  • regelmatig te publiceren in kranten op website(s) of op sociale media.
 • Bewoners uit te nodigen voor een bezoek aan het Ommoordse Veld door het organiseren van concerten, een oogstfeest of plukdag, een fotowedstrijd of klompjeszeilen voor leerlingen van de basisscholen. Dit alles in nauwe samenwerking met kinderboerderij De Blijde Wei (Natuurstad Rotterdam).
 • Onderhouden van een goed netwerk van organisaties en personen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze doelstellingen. Samen bereik je meer!

De werkgroep bestaat uit 6-8 personen en vergadert met de gehele groep zes keer per jaar, elk lid neemt een deel van de activiteiten op zich.