Waterwipmolen terug in Ommoord, feestje op 1 mei op De Blijde Wei

Op Woensdag 1 mei 2024, tijdens de “Week van Ons Water” wordt een uniek doorkijkpaneel onthuld. Het paneel toont de waterwipmolen, die ooit aan de Rotte Dijk stond om het achterland, nu Ommoord en het Ommoordse Veld, droog te houden. Rond de onthulling wordt het verder een feestelijk middag op de Kinderboerderij De Blijde Wei met activiteiten voor jong en oud.
Om 14.00 uur zal Wim van Heemst, lid van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK), het nieuwe en unieke doorkijkpaneel onthullen. Educatiemedewerkers van HHSK zullen aanwezig zijn met een watertafel en 3D-kaart. Met de watertafel laat je zien hoe je om kunt gaan met wateroverlast in de stad. Kinderen kunnen slootdiertjes vangen, molenkoekjes bakken, een speurtocht doen, een kleurplaat maken of een houten molen bouwen.
Volwassenen kunnen kennisnemen van de beleveniswijzer Van Water Weten https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer of een begeleide wandeling maken. De Stichting Plezierrivier de Rotte is aanwezig met informatiemateriaal over recreatiemogelijkheden in onze directe omgeving.

Achtergrond info project Van Water Weten.
Van 2017 t/m 2024 is gewerkt aan een project ‘Van Water Weten in het Ommoordse Veld’ door de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Historische Commissie De Ommoordse Polder, Bewonersstichting De Witte Bollen, Vereniging Kunstkring Prins Alexander, Stichting Natuurstad Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Kern met Pit. Het doel is om bezoekers van het Ommoordse Veld, jong en oud, te informeren over het waterbeheer in dit laaggelegen poldergebied. Het doorkijkpaneel, dat op 1 mei onthuld wordt, is voorlopig het sluitstuk. Vanuit het project wordt daarna nog bijgedragen aan een vijzel voor de waterspeeltuin op de kinderboerderij.

Resultaten van het project Van Water Weten.
De beleveniswijzer met veel achtergrondinformatie was het eerste onderdeel van het project Van water Weten. Inmiddels vind je op dezelfde website ook een flora-en-faunawandeling en een kunstroute door Ommoord.
Op de Rotte Dijk is een informatiebord geplaatst, ongeveer op NAP-niveau. Vandaar zie je een blauwe lijn (muurschildering) op de Ommoordse Galemaflat, die een gelijk niveau aangeeft. Zichtbaar is dat we ver beneden de zeespiegel wonen, goed waterbeheer is echt nodig!
In het Ommoordse Veld zijn aanzienlijke hoogteverschillen. Om dit duidelijk te maken zijn op een aantal stuwtjes NAP-bordjes aangebracht en drie klassieke NAP-palen in het water rondom de kinderboerderij. Voor Stadsbeheer en het waterschap is het best lastig om het veen in het Ommoordse Veld niet te laten uitdrogen en toch de paden zoveel mogelijk droog te houden. Het project Van Water Weten sluit af met het doorkijkpaneel en draagt nog bij aan het plaatsen van een watervijzel in het speelgedeelte van Kinderboerderij De Blijde Wei. Voor het gehele project zijn financiële bijdrage ontvangen van Gemeente Rotterdam (BewonersIdee en de Afdeling Water), Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Cultuur Concreet, Stichting Natuurstad en we verwachten nog een bijdrage vanuit Kern met Pit (Kennis en netwerk van Katalys & Arcadis).

 

Nadere info: ommoordseveld@upcmail.nl