Misschien toch nog concerten op 29 augustus en 12 september, wel onder strikte voorwaarden

Half juli kregen wij bericht dat de concerten in het Ommoordse Veld voorlopig niet door konden gaan. Misschien is er nu een mogelijkheid om onder strikte voorwaarden toch nog concerten te organiseren op 29 augustus en 12 september. Daartoe hebben wij bij de gemeente Rotterdam een aanvraag voor een A-evenement ingediend. Bij de beoordeling gaat de aanvraag met een draaiboek, een veiligheidsplan en een coronaprotocol langs verschillende diensten voor goedkeuring. Dus dat kan wel even duren.

Wat betekenen de strikte voorwaarden? Natuurlijk in de eerste plaats de basisregels: desinfecteer uw handen, houd steeds voldoende afstand van anderen, blijf thuis bij klachten en hoest of nies in uw elleboog.
Maar: wij moeten ook een coronacheck doen. Om te kunnen reizen of toegang te krijgen tot bepaalde locaties, moet je soms een vaccinatie-, test- of herstelbewijs laten zien. Dat kan met de CoronaCheck-app op je smartphone, of met een papieren Coronabewijs. Als u niet goed weet hoe dit werkt, kunt u voor advies terecht in de bibliotheek Ommoord op de spreekuren CoronaCheck-app. Daar kunnen ze u helpen met het installeren, het gebruik, of met het inloggen met DigiD. Van 26 juli tot en met 3 september kunt u terecht in bibliotheek Ommoord op dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur.
Verder moet er bij een A-evenement EHBO aanwezig zijn, en moeten we aangeven welke looproutes en vluchtroutes er zijn en hoe we de stoelen precies willen neerzetten. We mogen alleen mensen toelaten die zich van tevoren hebben aangemeld.

Omdat wij graag alle musici waar we dit jaar een afspraak mee hadden de kans willen geven op te treden, is het de bedoeling om op 29 augustus en 12 september een muzikale middag van 14.00-16.00 uur te presenteren met twee concerten van 50 minuten. Op 29 augustus van 14.00-14.50 Franse chansons, liederen, jazz en meer van Waldin Roes, Bert Nicodem en Ruud Bergamin en van 15.10-16.00 uur een muzikale reis met Jeroen en Eline op gitaar en cello. Op 12 september komen dan Klezbez en de dansband van OKV Wilton aan de beurt.

Houd rond 20 augustus via onze website http://ommoordseveld.boo.nl/ in de gaten of de concerten kunnen doorgaan en meld u dan aan via ommoordseveld@upcmail.nl . Vermeld daarbij uw achternaam, het aantal gewenste plaatsen, of u naast elkaar wilt zitten of op 1,5 m en verder of u voor beide concerten wilt reserveren of voor een van beide. Alleen als u echt niet over e-mail beschikt, kunt u zich aanmelden bij het Infopunt van de BOO, telefoon 010-4206576. Ook willen wij graag weten of u gebruik wilt maken van de Buurtwerkbus omdat u de afstand van De Kip tot de kinderboerderij niet kunt lopen.

Dus: als het doorgaat, moet u zich echt van tevoren aanmelden en een coronabewijs laten zien, digitaal of op papier.