Ommoord Waterproef zaterdag 25 september 2021

Met Ommoord Waterproef staat het Ommoordse Veld op zaterdag 25 september in het teken van het water in onze polder. In dit unieke veenweidegebied en decor van waterlopen, met De Rotte als achtergrond, vinden verschillende activiteiten plaats op en rond de kinderboerderij De Blijde Wei.

We presenteren de website Van Water Weten Ommoordse Veld – Rotterdam met daaraan gekoppeld excursies. We gaan TonTuinen maken en kinderen kunnen bouwen en spelen met waterbanen. Je kunt die dag terecht met vragen over water: over regenwateropvang, wateroverlast, droogte en wat jij daar zelf aan kunt doen, soms heel eenvoudig gewoon zelf thuis, of samen met je buren in jouw straat en buurt.

Programma

10:00 uur                    Van Water Weten, de officiële presentatie van de Beleveniswijzer, een educatieve en recreatieve route door het Ommoordse Veld. Dijkgraaf Toon van der Klugt van het Hoogheemraadschap zal dit initiatief introduceren. Deze bijeenkomst is voor genodigden.

11.00 – 15.00 uur        Vanaf 11:00 uur kan iedereen kennismaken met de Beleveniswijzer en is er elk uur onder begeleiding van een gids een excursie door het Ommoordse Veld. Veel is er te zien – veel water – maar veel is ook niet te zien en van verborgen schoonheid.

10:00 – 16:00 uur        TonTuin maken, samen met Waterleider Tijs van Ruth en zijn team gaan wij TonTuinen maken, een regenton en tuin ineen van hergebruikt materiaal, voor je tuin of balkon. Dit is een doorlopend programma met vrije inloop, de door jou gemaakte TonTuin mag je natuurlijk mee naar huis nemen!

10:00 – 16:00 uur        Het Regent Tonnen, een informatiestand over dit project waarbij je een regenton kunt laten leveren én aansluiten. Je kunt hier ook terecht voor vragen over praktische oplossingen voor regenwateropvang rond jouw woning. Je krijgt tips zodat je thuis zelf aan de slag kunt.

12:00 – 16:00 uur        Waterrijk, een activiteitenprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Samen gaan we waterbanen bouwen van veel verschillende kleurrijke materialen. Hier zijn de kinderen de baas, zij leiden het water in ‘goede banen’ en leren spelenderwijs hoe waterbeheer in de praktijk werkt.

Op deze zaterdag zijn Rotterdams Weerwoord en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aanwezig. Wil je meer groen toevoegen rond en misschien wel op je woning, een waterberging maken met bijvoorbeeld een regenton? Hiervoor hebben de gemeente Rotterdam en het waterschap subsidiemogelijkheden, voor zowel kleine, als grote initiatieven. Bij het Hoogheemraadschap kun je bovendien terecht voor vragen over het waterbeheer bij jou in de straat, buurt en wijk.

 Inloop en aanmelden
Voor bezoekers van de kinderboerderij – kinderen en hun ouders – is De Blijde Wei gewoon geopend. Voor alle genoemde activiteiten is er vrije inloop.

Tot slot, wij zoeken bewoners die wel graag aan de slag willen met regenwateropvang, maar voor wie de situatie op het eerste gezicht niet zo eenvoudig lijkt. Wij denken dan aan huurders die toestemming/vergoeding van de woningbouwvereniging nodig hebben. Bewoners die geen of een gedeelde tuin of regenpijp hebben. Misschien zie je op tegen de kosten, of wil je het bijvoorbeeld met je buren of je straat doen? Wat kan en mag er dan? Ook hiervoor zijn oplossingen! Ben je daarin geïnteresseerd? Laat dat ons weten en stuur een bericht naar info@shvpa.nl

Coronamaatregelen
De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht en volgens de geldende voorschriften. Wij vragen je om de algemene coronamaatregelen in acht te nemen.

Organisatie
Het programma wordt georganiseerd door Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Natuurstad, Hart voor Prins Alexander en The Patching Zone, i.s.m. Waterleider, Waterrijk, Rotterdams Weerwoord en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Van Water Weten en de Beleveniswijzer is een educatief en recreatief project van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Historische Commissie De Ommoordse Polder, Natuurstad Rotterdam en De Witte Bollen.

TonTuin en Het Regent Tonnen is een Rotterdams initiatief van Waterleider voor een groenblauwe stad; meer planten, beter gebruik van water en het ondersteunen biodiversiteit.

Waterproef is een programma van Hart voor Prins Alexander & The Patching Zone voor bewoners van Prins Alexander over het water in onze polder.

Waterrijk is een onderwijsprogramma voor basisscholen, gemaakt door docenten in opleiding van de Willem de Kooning Academie.

 

Het programma is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam; gebied Prins Alexander, CityLab010, Stadsbeheer, Rotterdams Weerwoord, Next Generaton Woonwijk, Erasmusstichting, Van der Mandele Stichting en Elise Mathilde Fonds.