Een nieuw seizoen concerten in het Ommoordse Veld

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen is heel blij dit jaar weer concerten op De Blijde Wei te kunnen organiseren op de vertrouwde manier, zonder coronabeperkingen. Reserveren is niet meer nodig, de stoelen mag u neerzetten zoals u wilt en het terrein is niet meer afgezet. Dat maakt dat iedereen weer ontspannen kan genieten van de muziek.

Zoals gebruikelijk zijn de concerten in de maanden mei t/m september op de tweede zondag in de maand van 15.00-16.00 uur. Het laatste jaar dat we dat kunnen doen dankzij de financiering door de gebiedscommissie Prins Alexander. De gebiedscommissie heeft plaatsgemaakt voor een wijkraad en de regels voor bewonersinitiatieven veranderen. Over initiatieven van meer dan €2500,- moeten wijkbewoners stemmen. Als we voldoende steun krijgen van bewoners van Ommoord, gaan wij ook volgend jaar door met onze serie concerten. Wij trekken graag bezoekers naar het mooie Ommoordse Veld, maar vinden ook dat de concerten bijdragen aan de sociale cohesie in Ommoord.

Het programma van 2022 wordt:

8 mei, OKV Wilton met o.a. operamelodieën

12 juni, Kindercantorij van de Open Hof met dierenliedjes, daarna drie jonge zangeressen die vorig jaar zeer succesvol optraden in het voorprogramma, allebei onder leiding van Willem Blonk

10 juli, Delfts dansorkest, jazz in het kader van North Sea Round Town

14 augustus, Franse chansons van Waldin Roes, Bert Nicodem en Ruud Bergamin

11 september Rotterdams Jeugd Symfonieorkest

Het programma vindt u op flyers die wij verspreiden in de directe omgeving. Heeft u geen flyer in de bus gekregen? Er ligt vanaf eind april altijd een stapel bij het Infopunt van de BOO in de Romeynshof.

Meer informatie over elk concert vindt u steeds in de digitale nieuwsbrief van de BOO en op de Facebookpagina, verder op http://ommoordseveld.boo.nl/ .

 

Dit jaar staat ook de bus van Buurtwerk-gro-up weer tot onze beschikking voor wie de afstand naar De Blijde Wei niet lopen kan.  Onze vrijwilligers Charles en Mamoon starten om half drie bij de Hesseplaats en rijden daarna via de metrohalte Romeynshof en De Kip naar de Blijde Wei.

Heeft u nog vragen? Stel ze via ommoordseveld@upcmail.nl