Wethouder Kurvers: Ommoordse Veld blijft groen!

In het Ommoordse Veld is op dit moment veel onrust ontstaan over de weide waar paarden in lopen. In de actualiteitenraad van de gemeente werd de situatie op 12 mei door Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik aan de orde gesteld. Lange tijd is de grond illegaal gebruikt zonder dat er pacht werd betaald aan de gemeente. Toen de twee groepen gebruikers hoogoplopende conflicten kregen, besloot de gemeente een einde te maken aan de situatie. De paardenbezitters kregen een tijdelijk contract met de boodschap dat zij binnen een jaar een andere plek voor hun dieren moesten zoeken. Continuering van de pacht werd niet meer mogelijk geacht door de manier waarop beide groepen met elkaar en met anderen communiceerden. Wethouder Kurvers sprak over een verstoorde huurrelatie waarbij in overleg met de wijkagent is besloten dat medewerkers van de gemeente niet meer alleen naar die weide toe mogen. Uit coulance heeft de wethouder nu nog vier maanden uitstel gegeven.

Belangrijk voor Ommoord is wat er nu gaat gebeuren met dit stuk land. Het Ommoordse Veld gaat deel uitmaken van een groter geheel: het Ontwikkelplan Rottemeren waarbij het hele gebied rondom de Rotte een landschapspark wordt met veel recreatiemogelijkheden voor de bewoners van Rotterdam en omgeving. Wat dit voor het Ommoordse Veld concreet gaat betekenen is nog niet bekend. Dat is wel iets om heel goed te volgen. De fracties van D’66 en PvdA drongen aan op duidelijkheid over de toekomst. Wethouder Kurvers noemde uitbreiding van de wandelmogelijkheden (een pad langs de tussenboezem dat al lange tijd op ons verlanglijstje staat) en vergroten van de biodiversiteit. Uitdrukkelijk gaf hij aan dat er geen plannen zijn voor woningbouw of een evenemententerrein, het Ommoordse Veld blijft groen.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen onderschrijft het belang van het vergroten van de biodiversiteit en ziet ook dat 7 paarden in de wei veel te veel is. Toch vinden wij dieren in de wei bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een veenweidegebied. Ecologen kunnen misschien aangeven wat wel mogelijk is, koeien, Schotse hooglanders, schapen of wellicht enkele paarden.

Wij hopen dat de rust weerkeert in Ommoord nu we weten dat het Ommoordse Veld groen blijft.