Leer de flora en fauna van het Ommoordse Veld beter kennen

Op zondagmiddag 21 mei gaat IVN Natuureducatie in het Ommoordse Veld kijken naar de rijkdom aan planten – de bijzondere en de ‘gewone’, waarom die er staan en welke naam ze dragen. We gaan de soorten die we vinden noteren. Deelnemers leren ook werken met de (gratis te downloaden) soortenherkenningsapp Obsidentify en horen over de haken en ogen aan deze app. IVN Natuurgidsen geven deze excursie in samenwerking met de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen. Vertrek is om 14.00 uur vanaf de IVN-kraam bij de kinderboerderij De Blijde Wei – waar die middag het Schaapsscheerfeest wordt gehouden.

IVN’ers bij de kraam zullen bij voldoende belangstelling en beschikbaarheid van gidsen met kinderen langs de slootjeskant op zoek gaan naar de wonderbare wereld langs en in de sloot; bij de kraam kunnen zij zich hiervoor opgeven.

Meer informatie via oommoordseveld@upcmail.nl