Nog geen zondagmiddagconcert in mei

Vandaag kreeg ik een mail van een mevrouw die wilde reserveren voor het concert van aanstaande zondag, maar helaas er is zondag geen concert mogelijk. De Blijde Wei is nog steeds gesloten. We hebben dit concert verschoven naar 29 augustus, een extra datum in augustus leek ons veilig. In de zomer in de buitenlucht zou het moeten kunnen.

 

We hopen wel in juni te kunnen beginnen. Op 13 juni staat een optreden van de Klezbez gepland. We hebben de programmering voor de rest van het seizoen bijna rond, daarover later meer. Het wordt in ieder geval een jaar met veel Ommoords talent. In het voorprogramma willen we graag jeugdig talent laten optreden. Op 13 juni is dat geregeld, op 11 juli, 8 augustus, 29 augustus en 12 september nog niet. Kent u nog een muzikaal talentje dat wel een keer voor publiek wil spelen, laat het ons dan weten via ommoordseveld@upcmail.nl.

We wachten met spanning op de volgende persconferentie van Rutte en De Jonge om te horen of we in juni kunnen starten. Als dat niet kan, proberen we ook daarvoor een vervangende datum te vinden.

Ook de appelbomen bloeien

Vorige week stonden de perenbomen al mooi in bloei, maar nu bloeien ook de appels. De bloesem is prachtig, het zou een goede oogst moeten worden. Nu maar hopen dat er geen nachtvorst meer komt, dat het niet te nat en niet te droog wordt en dat er voldoende bijen zijn voor de bevruchting. Dan kunnen we eind september weer een oogstfeest vieren.

Behalve de fruitbomen komt er in het Ommoordse Veld steeds meer in bloei. Het witte fluitenkruid en het gele raapzaad zie je overal en in de buurt van de vijver bloeien heel veel boshyacinten. Er is veel te genieten in de natuur in de lente.

Nu we bezig zijn met uitbreiding van de beleveniswijzer met een stuk over flora en fauna let ik veel meer dan eerder op wat er allemaal staat. Als ik niet de naam weet van een plant gebruik ik de app Plantnet. Je maakt een foto en er wordt je verteld om welke plant het waarschijnlijk gaat. Leuk om nog iets meer te weten over wat groeit en bloeit in je eigen omgeving.

Boomgaard in bloei

De perenbomen in de boomgaard van het Ommoordse Veld staan nu in bloei. De appelbomen staan in de knop, maar dat duurt nog een paar dagen. We hopen op een betere oogst dan vorig jaar, voorlopig ziet het er goed uit. In de boomgaard staan zeven rijen fruitbomen, steeds om en om een rij van drie appelbomen en drie perenbomen. Gezien vanuit de kinderboerderij staat er eerst een rij goudrenetten, daarna de peer Saint Remy, de notarisappel, de Zwijndrechtse wijnpeer, Bramley’s seedling, de peer legipont en te slotte twee bomen met sterappels. Een van de sterappels heeft het niet gered. De bloeiende perenbomen zijn prachtig om te zien, komende week maar elke dag even langs om te kijken of de appelbomen ook al hun bloesems openen.

Reusachtige wilg valt om

 

Aan de rand van de vijver stond een grote treurwilg. Zondag is die zomaar omgevallen. Volgens een omstander gebeurde het plotseling, zonder dat er zelfs sprake was van een windvlaag. Het is treurig deze ontwortelde treurwilg, hij liep juist heel mooi groen uit. Er zal vast een nieuwe boom geplant worden, maar het duurt weer een hele tijd voor die volgroeid is.

Via MeldR is een melding gedaan bij de gemeente Rotterdam.

Wist u trouwens dat je bij de gemeente Rotterdam van elke Rotterdamse boom kunt zien wat het voor boom is en ook of die gezond is of vervangen moet worden (zie boomvervangingskaart 2020-2021). Je kunt inzoomen op straatniveau en zien welke boom er voor jouw huis staat.

Twee ooievaars gespot in de paardenwei

Was de laatste weken een paar keer een zilverreiger gespot in het Ommoordse Veld, afgelopen zondagmiddag liepen er twee ooievaars in de paardenwei. Het zou leuk zijn als ze zich zouden vestigen in het ooievaarsnest dat bij De Blijde Wei staat.

Wist u dat wij 50 verschillende soorten vogels in het Ommoordse Veld geïnventariseerd hebben?

Daarover meer in nummer 31 van Nieuws Ommoord. Neemt u ook iets bijzonders waar? Laat het ons weten via ommoordseveld@upcmail.nl .

Weer muziek in het Ommoordse Veld

Dit is het tiende seizoen van de zomerse zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld. Op 23 maart kwam ons subsidieverzoek in de gebiedscommissie aan de orde. Met algemene stemmen werd dit goedgekeurd. Dus we kunnen aan de slag met de invulling van de concerten.

In principe zijn de concerten op de tweede zondag in de maand in de maanden mei t/m september. Omdat alle beperkende maatregelen i.v.m. covid-19 in mei waarschijnlijk nog niet zijn opgeheven, lijkt het ons verstandig het concert van mei naar een latere datum te verschuiven. We gaan in overleg met De Blijde Wei over een alternatieve datum. Via de website en de nieuwsbrief van de BOO houden wij u op de hoogte van de data en de programmering.

Omdat 10 jaar een jubileumjaar is, willen wij in het voorprogramma jeugd uit Ommoord de gelegenheid geven hun talenten te laten horen. Kent u een jeugdig muziektalent dat wel wil optreden, meld het ons dan via ommoordseveld@upcmail.nl.

Welkom op het Ommoordse Veld

Welkom op de nieuwe website van het Ommoordse Veld. Misschien was u gewend om de informatie over onze activiteiten te bekijken op onze vorige weblog. Nu de Bewonersorganisatie Ommoord een nieuwe website heeft met voor het Ommoordse Veld de mogelijkheid om actuele berichten te plaatsen, zullen we de oude pagina niet meer bijwerken en al onze berichten voortaan op deze pagina plaatsen.

U zult hier nieuws vinden over onze concerten, over andere activiteiten waar wij mee bezig zijn zoals de beleveniswijzer en over ontwikkelingen die van belang zijn voor het Ommoordse Veld. Bijvoorbeeld over de plannen van wethouder Kasmi om middelgrote evenementen te organiseren in het Ommoordse Veld, een plan waar wij niet blij mee zijn. Ook de ontwikkelvisie Landschapspark De Rotte volgen wij op de voet. 

U kunt altijd op onze berichten reageren of een vraag stellen via ommoordseveld@upcmail.nl

 

Wandel eens door het Ommoordse Veld aan de hand van de beleveniswijzer

In een samenwerkingsverband van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, de Historische Commissie De Ommoordse Polder en de Witte Bollen met medewerking van Stichting Natuurstad (Blijde Wei), Stadsbeheer en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is een beleveniswijzer tot stand gekomen over het Ommoordse Veld. Wij proberen in kaart te brengen wat er te vertellen valt over het Ommoordse Veld en wat je daarvan daadwerkelijk kunt zien. In eerste instantie hebben wij ons gericht op het waterbeheer. Dat is in een gebied dat op sommige punten ruim 6,5 m onder de zeespiegel ligt erg belangrijk. In een latere fase willen wij ons op flora en fauna richten en op de cultuurhistorische achtergrond.

Op het beginscherm https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer is een blauw vakje ‘Lees verder’ te zien en een rood vakje ‘Naar de wandeling’. Onder ‘Lees verder’ leest u allerlei informatie over het waterbeheer. Er is een hoogtekaart waarop te zien is dat de hoogteverschillen in het Ommoordse Veld aanzienlijk zijn en u ziet hoe dat met een heel stelsel van sloten en stuwtjes overbrugd wordt. Die verschillende hoogten komen vooral doordat Ommoord in het veen ligt dat vanaf de late middeleeuwen werd afgegraven voor turfwinning. De stad Rotterdam groeide in die tijd sterk en had brandstof nodig vooral voor toenemende nijverheid. Niet alles werd afgegraven, er bleven stukjes over waar de turven te drogen werden gelegd en sommige stukken waren niet geschikt omdat het veen vermengd was met andere grondsoorten. U leest ook wat ‘kwel’ is. Dit verschijnsel is vaak te zien en doet denken aan milieuvervuiling, wat het niet is.

Als je de informatie onder ‘lees Verder’ bekeken hebt kun je het rode vakje aanklikken en daadwerkelijk gaan wandelen. De wandeling kun je volgen op je mobiele telefoon (bij een Android vanaf versie 8 van het besturingssysteem). Het begint met een duidelijke uitleg over waar iets te zien valt. De wandeling is een kleine 3 km. Wij hadden eind oktober de beleveniswijzer officieel willen ‘lanceren’, maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu hebben wij de beleveniswijzer online gezet. Juist in deze tijd wandelen heel veel mensen in het Ommoordse Veld en dit geeft een extra dimensie aan de wandeling. De gebiedscommissie Prins Alexander heeft het ontwikkelen van deze beleveniswijzer mogelijk gemaakt.

Graag laten wij een gebiedscommissielid te zijner tijd een officiële openingshandeling verrichten op een dag dat wij ook excursies eraan vastkoppelen. Maar dat moet nog even wachten op betere tijden wat betreft covid-19. Als u vragen of opmwekingen heeft over de beleveniswijzer horen wij die graag via ommoordseveld@upcmail.nl. Tweemaal per jaar gaan wij de website bijwerken en suggesties zijn heel erg welkom. Het is voor en door bewoners van Ommoord en omgeving.

Informatiepaal Ommoordse Veld op de Rottekade

Aan de Rottekade staat nu ter hoogte van het Witsenburgpad een paal aan de Rottekade met de aanduiding ‘Ommoordse Veld’. De borden staan op verschillende punten langs de Rotte en zijn geplaatst ter gelegenheid van 750 jaar dam in de Rotte. De informatie op het bord is heel beknopt, maar het verwijst fietsers en wandelaars in elk geval naar het Ommoordse Veld.

Wijksafari Waterproef op 24 oktober gaat niet door

De Stichting Hart voor Prins Alexander zou op 24 oktober een Wijksafari organiseren. Waterproef was het thema. Het gaat er om wat bewoners zelf kunnen doen om de woonomgeving beter bestand te maken tegen wateroverlast. Er zouden verschillende workshops op De Blijde Wei zijn, bijvoorbeeld een slimme regenton maken om het riool minder te belasten. Of de tuin anders aanleggen, minder stenen meer zachte ondergrond waarin het regenwater makkelijk weg kan zakken. Goed omgaan met water is in de laaggelegen Alexanderpolder van heel groot belang. Ook in het Ommoordse Veld is waterbeheer heel belangrijk. Het veenweidegebied ligt voor een groot deel zo’n 6 meter beneden de zeespiegel, maar er zijn veel verschillen in hoogte wat het waterbeheer vrij ingewikkeld maakt. Als de waterstand te laag is, klinkt het veen te veel in waarbij CO2 vrijkomt en de bodem nog verder daalt. Als de waterstand te hoog is, klagen we allemaal dat we natte voeten krijgen als we een rondje Ommoordse Veld lopen.

Op bijgaande foto is te zien dat dit nog wel eens gebeurt. In het Ommoordse Veld kun je goed zien hoe Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Stadsbeheer Rotterdam waterbeheer in praktijk vormgeven. Wij wilden op 24 oktober onze beleveniswijzer presenteren, een website waar u veel informatie krijgt over het waterbeheer. U leest over stuwtjes, duikers, kwelwater, een kwelsloot en een tussenboezem. Op een wandeling die u op uw telefoon kunt volgen aan de hand van een uitgestippelde route komt u al deze punten tegen. De wandeling is ongeveer 3 km. Voor dit project dat wij ontwikkelden in nauwe samenwerking met de Historische Commissie De Ommoordse Polder, Stichting De Witte Bollen, Natuurstad Rotterdam met adviezen van het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer kregen wij subsidie van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Graag hadden wij een gebiedscommissielid de opening laten verrichten. Daarbij zouden wij ook excursies organiseren, dat wil zeggen dat wij de uitgezette route zouden lopen met kleine groepjes. Bezoekers moesten een tijdslot reserveren, alles om ons goed te houden aan de RIVM-richtlijnen. Helaas, de aangescherpte coronamaatregelen hebben Natuurstad doen besluiten om alle evenementen voorlopig niet door te laten gaan, dus ook de wijksafari Waterproef en de presentatie van onze beleveniswijzer. Wij denken nu over wanneer en waar we die wel gaan presenteren. Hij komt binnenkort online te staan, dat is zeker. We zullen u informeren wanneer we meer weten.