Zondagmiddagconcert 8 mei OKV Wilton opent het seizoen 2022

Op 8 mei is het eerste zondagmiddagconcert in het Ommoordse Veld. Orkestvereniging Wilton o.l.v. Jean Grüter bijt dit jaar de spits af. OKV Wilton is een Schiedams harmonieorkest, opgericht in 1925, dat al jarenlang op het hoogste niveau binnen de amateurmuziek speelt. Zij hebben al meerdere keren opgetreden bij onze zondagmiddagconcerten. Het publiek én het orkest zijn zo enthousiast dat zij inmiddels tot onze vaste kern behoren. Soms spelen zij jazz, soms een licht klassiek programma. Soms komen zij met de hele harmonie, soms met de veel kleinere dansband. Deze keer komen zij met het hele orkest en hebben wij gevraagd om wat opera in het programma op te nemen. Zij zijn ook het vaste orkest op de Koeweide in Crooswijk bij ‘Van smartlap tot opera’ dat dit jaar op 22 mei zal plaatsvinden. Dus opera en operette zit zeker in hun repertoire. Op hun website staat dat zij een leuk programma hebben samengesteld voor het concert op De Blijde Wei, wij hebben er alle vertrouwen in.

Het concert is gratis, met dank aan de gebiedscommissie Prins Alexander, het is van 15.00-16.00 uur en voor wie niet goed kan lopen rijdt de bus van Gro-up Buurtwerk. Onze vrijwilligers Charles en Mamoon starten om half drie bij de Hesseplaats en rijden daarna via de metrohalte Romeynshof en De Kip naar de Blijde Wei.

Een nieuw seizoen concerten in het Ommoordse Veld

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen is heel blij dit jaar weer concerten op De Blijde Wei te kunnen organiseren op de vertrouwde manier, zonder coronabeperkingen. Reserveren is niet meer nodig, de stoelen mag u neerzetten zoals u wilt en het terrein is niet meer afgezet. Dat maakt dat iedereen weer ontspannen kan genieten van de muziek.

Zoals gebruikelijk zijn de concerten in de maanden mei t/m september op de tweede zondag in de maand van 15.00-16.00 uur. Het laatste jaar dat we dat kunnen doen dankzij de financiering door de gebiedscommissie Prins Alexander. De gebiedscommissie heeft plaatsgemaakt voor een wijkraad en de regels voor bewonersinitiatieven veranderen. Over initiatieven van meer dan €2500,- moeten wijkbewoners stemmen. Als we voldoende steun krijgen van bewoners van Ommoord, gaan wij ook volgend jaar door met onze serie concerten. Wij trekken graag bezoekers naar het mooie Ommoordse Veld, maar vinden ook dat de concerten bijdragen aan de sociale cohesie in Ommoord.

Het programma van 2022 wordt:

8 mei, OKV Wilton met o.a. operamelodieën

12 juni, Kindercantorij van de Open Hof met dierenliedjes, daarna drie jonge zangeressen die vorig jaar zeer succesvol optraden in het voorprogramma, allebei onder leiding van Willem Blonk

10 juli, Delfts dansorkest, jazz in het kader van North Sea Round Town

14 augustus, Franse chansons van Waldin Roes, Bert Nicodem en Ruud Bergamin

11 september Rotterdams Jeugd Symfonieorkest

Het programma vindt u op flyers die wij verspreiden in de directe omgeving. Heeft u geen flyer in de bus gekregen? Er ligt vanaf eind april altijd een stapel bij het Infopunt van de BOO in de Romeynshof.

Meer informatie over elk concert vindt u steeds in de digitale nieuwsbrief van de BOO en op de Facebookpagina, verder op http://ommoordseveld.boo.nl/ .

 

Dit jaar staat ook de bus van Buurtwerk-gro-up weer tot onze beschikking voor wie de afstand naar De Blijde Wei niet lopen kan.  Onze vrijwilligers Charles en Mamoon starten om half drie bij de Hesseplaats en rijden daarna via de metrohalte Romeynshof en De Kip naar de Blijde Wei.

Heeft u nog vragen? Stel ze via ommoordseveld@upcmail.nl

Nationale Boomfeestdag, leerlingen van de Prins Alexanderschool planten bomen in het Ommoordse Veld.

Vandaag, 10 november is het Nationale Boomfeestdag. Het thema is dit jaar: Bomen maken gezond. Bomen zorgen ervoor dat de lucht die we inademen schoner is. Ze slaan CO₂ op in hun hout, vangen fijnstof af met hun bladeren en zetten verontreinigende stoffen om zuurstof die wij veilig kunnen inademen. Rotterdam vindt bomen belangrijk en op diverse plekken worden door basisschoolleerlingen extra bomen geplant, zo ook in het Ommoordse Veld.

De kinderen van de Prins Alexanderschool kregen vanochtend eerst les over het belang van bomen door Stichting Natuurstad Rotterdam. Daarna plantten de kinderen in de buurt van De Blijde Wei en de vijver 27 bomen samen met wethouder Vincent Karremans (Buitenruimte). Er werden verschillende soorten bomen geplant, wilgen, populieren, appel- en perenbomen. Diverse boomsoorten die belangrijk zijn voor de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels en die bijdragen aan een klimaatbestendige stad.

Ook gaf Anton Klijnsmit van de gemeente Rotterdam nog een demonstratie in het zagen van houtsculpturen. Klijnsmit heeft al veel sculpturen gemaakt van hout afkomstig van dode bomen. Hij maakte een prachtige uil die aan het eind van de ochtend verloot werd.

Dijkgraaf heeft veel lof voor de beleveniswijzer ‘Van Water Weten in het Ommoordse Veld”

Dijkgraaf Toon van der Klugt van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard was afgelopen zaterdag aanwezig bij de presentatie van de beleveniswijzer over het waterbeheer in het Ommoordse Veld. De projectgroep (Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Historische Commissie De Ommoordse Polder, Natuurstad, De Witte Bollen, met advisering door Stadsbheer en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) die hiermee bezig is geweest en de maker van de website, Karlo Bartels, kregen veel lof toegezwaaid. Zo’n bewonersinitiatief had hij nog niet eerder gezien. De inhoud van de toelichting vond hij heel goed en de vormgeving prachtig. Antoinette Roetgerink van de gebiedscommissie was eveneens vol bewondering voor dit bewonersinitiatief  dat mogelijk is gemaakt door de financiële steun van de gebiedscommissie.

 

 

 

Het was een mooie dag met ook nog andere activiteiten. Volwassenen konden een TonTuin maken en die mee naar huis nemen en kinderen konden aan de slag met waterbanen. De TonTuin is een ton van gerecycled materiaal waarmee regenwater wordt opgevangen. Bovenin kunnen planten worden gezet en de rest van het water wordt opgevangen om andere planten te besproeien. Er was veel belangstelling, alle tonnen die Waterleider Thijs van Ruth had meegenomen, waren op aan het eind van de dag.

Het weer was voor eind september fantastisch, dat droeg zeker bij aan het welslagen van deze dag.

Ommoord Waterproef zaterdag 25 september 2021

Met Ommoord Waterproef staat het Ommoordse Veld op zaterdag 25 september in het teken van het water in onze polder. In dit unieke veenweidegebied en decor van waterlopen, met De Rotte als achtergrond, vinden verschillende activiteiten plaats op en rond de kinderboerderij De Blijde Wei.

We presenteren de website Van Water Weten Ommoordse Veld – Rotterdam met daaraan gekoppeld excursies. We gaan TonTuinen maken en kinderen kunnen bouwen en spelen met waterbanen. Je kunt die dag terecht met vragen over water: over regenwateropvang, wateroverlast, droogte en wat jij daar zelf aan kunt doen, soms heel eenvoudig gewoon zelf thuis, of samen met je buren in jouw straat en buurt.

Programma

10:00 uur                    Van Water Weten, de officiële presentatie van de Beleveniswijzer, een educatieve en recreatieve route door het Ommoordse Veld. Dijkgraaf Toon van der Klugt van het Hoogheemraadschap zal dit initiatief introduceren. Deze bijeenkomst is voor genodigden.

11.00 – 15.00 uur        Vanaf 11:00 uur kan iedereen kennismaken met de Beleveniswijzer en is er elk uur onder begeleiding van een gids een excursie door het Ommoordse Veld. Veel is er te zien – veel water – maar veel is ook niet te zien en van verborgen schoonheid.

10:00 – 16:00 uur        TonTuin maken, samen met Waterleider Tijs van Ruth en zijn team gaan wij TonTuinen maken, een regenton en tuin ineen van hergebruikt materiaal, voor je tuin of balkon. Dit is een doorlopend programma met vrije inloop, de door jou gemaakte TonTuin mag je natuurlijk mee naar huis nemen!

10:00 – 16:00 uur        Het Regent Tonnen, een informatiestand over dit project waarbij je een regenton kunt laten leveren én aansluiten. Je kunt hier ook terecht voor vragen over praktische oplossingen voor regenwateropvang rond jouw woning. Je krijgt tips zodat je thuis zelf aan de slag kunt.

12:00 – 16:00 uur        Waterrijk, een activiteitenprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Samen gaan we waterbanen bouwen van veel verschillende kleurrijke materialen. Hier zijn de kinderen de baas, zij leiden het water in ‘goede banen’ en leren spelenderwijs hoe waterbeheer in de praktijk werkt.

Op deze zaterdag zijn Rotterdams Weerwoord en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aanwezig. Wil je meer groen toevoegen rond en misschien wel op je woning, een waterberging maken met bijvoorbeeld een regenton? Hiervoor hebben de gemeente Rotterdam en het waterschap subsidiemogelijkheden, voor zowel kleine, als grote initiatieven. Bij het Hoogheemraadschap kun je bovendien terecht voor vragen over het waterbeheer bij jou in de straat, buurt en wijk.

 Inloop en aanmelden
Voor bezoekers van de kinderboerderij – kinderen en hun ouders – is De Blijde Wei gewoon geopend. Voor alle genoemde activiteiten is er vrije inloop.

Tot slot, wij zoeken bewoners die wel graag aan de slag willen met regenwateropvang, maar voor wie de situatie op het eerste gezicht niet zo eenvoudig lijkt. Wij denken dan aan huurders die toestemming/vergoeding van de woningbouwvereniging nodig hebben. Bewoners die geen of een gedeelde tuin of regenpijp hebben. Misschien zie je op tegen de kosten, of wil je het bijvoorbeeld met je buren of je straat doen? Wat kan en mag er dan? Ook hiervoor zijn oplossingen! Ben je daarin geïnteresseerd? Laat dat ons weten en stuur een bericht naar info@shvpa.nl

Coronamaatregelen
De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht en volgens de geldende voorschriften. Wij vragen je om de algemene coronamaatregelen in acht te nemen.

Organisatie
Het programma wordt georganiseerd door Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Natuurstad, Hart voor Prins Alexander en The Patching Zone, i.s.m. Waterleider, Waterrijk, Rotterdams Weerwoord en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Van Water Weten en de Beleveniswijzer is een educatief en recreatief project van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Historische Commissie De Ommoordse Polder, Natuurstad Rotterdam en De Witte Bollen.

TonTuin en Het Regent Tonnen is een Rotterdams initiatief van Waterleider voor een groenblauwe stad; meer planten, beter gebruik van water en het ondersteunen biodiversiteit.

Waterproef is een programma van Hart voor Prins Alexander & The Patching Zone voor bewoners van Prins Alexander over het water in onze polder.

Waterrijk is een onderwijsprogramma voor basisscholen, gemaakt door docenten in opleiding van de Willem de Kooning Academie.

 

Het programma is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam; gebied Prins Alexander, CityLab010, Stadsbeheer, Rotterdams Weerwoord, Next Generaton Woonwijk, Erasmusstichting, Van der Mandele Stichting en Elise Mathilde Fonds.

 

 

De Buurtwerkbus rijdt weer naar de concerten!

Bent u slecht ter been en is het eind lopen van de metrohalte of de parkeerplaats voor u te ver, dan kunt u ook met De Buurtwerkbus. Op 12 september vertrekt die net als vandaag om 13.30 bij de Hesseplaats en via metrostation Romeynshof en de parkeerplaats bij De Kip rijdt die u naar de poort van de kinderboerderij. Meestal rijden ze daarna nog een extra rondje als daar tijd voor is. Na het concert wordt u ook weer teruggebracht.

Concert 29 augustus met coronacheck, 12 september zijn we er voor de laatste keer

Het was wennen die coronacheck. Voor veel mensen was het de eerste keer dat ze de app op hun telefoon gebruikten, anderen hadden voor het vaccinatiebewijs op papier gekozen. Het duurde soms even, maar voor een middag met leuke muziek had iedereen dat graag over.

Waldin Roes in Ali Cyaankali

En in de muziek werden wij niet teleurgesteld. Ruud Bergamin, Bert Nicodem en zangeres Waldin Roes speelden populaire muziek, naast in de aankondiging genoemde nummers Sway van Dean Martin, Que sera van Doris Day en We’ll meet again van Vera Lynn. Ondanks het miezerige weer zat de sfeer er goed in. Drie fantastische muzikanten!

 

Jeroen & Eline

Jeroen en Eline kwamen na een korte pauze aan de beurt. Helaas, ook al had buienradar droog weer voorspeld, de regen nam dusdanig toe dat het voor veel mensen te koud en te nat werd. Jammer want de muzikale composities van Jeroen en Eline over de wind, de wolken en dolfijnen waren heel mooi. Ook bewerkingen van bijvoorbeeld Eleanor Rigby vielen bij het nog aanwezige publiek heel erg in de smaak.

Het volgende concert is op 12 september, wij hopen dan op mooi nazomerweer. Het eerste concert is de beroemde Ommoordse formatie de Klezbez. Loopt u daarna vooral niet weg, want de dansband van Orkestvereniging Wilton wordt een swingende afsluiting van het seizoen.

 

Toestemming gemeente voor muzikale middagen in het Ommoordse Veld, 29 augustus en 12 september

De Werkgroep Ommoordse Veld organiseert dit jaar voor de tiende keer zondagmiddagconcerten op De Blijde Wei (bereikbaar via President Wilsonweg en Kikkerpad) dankzij de steun van de gebiedscommissie Prins Alexander. Door corona dreigde ons jubileumjaar in het water te vallen. Aan het begin van de zomer waren er versoepelingen, dus op 8 juli was er een concert met ruim 100 bezoekers op 1,5 m. Daarna stegen de cijfers zo snel dat de goedkeuring voor de overige concerten niet werd verstrekt. Wij zijn steeds bezig gebleven om toch nog concerten te realiseren en alle musici waar we afspraken mee hadden een kans te geven om op te treden. De gemeente heeft ons vandaag toestemming gegeven voor twee muzikale middagen, maar wel onder strikte voorwaarden. Naast de basisregels waar we ons al aan hielden, mogen we alleen mensen toelaten die van tevoren gereserveerd hebben en moeten wij een coronacheck doen. Ook mogen er maximaal 100 bezoekers komen.

Op 29 augustus en 12 september organiseren we een muzikale middag van 14.00-16.00 uur met twee concerten van 50 minuten.

Op 29 augustus van 14.00-14.50 uur Chansons, Canzone en Liederen. Een programma boordevol verrukkelijke muziek: van Non je ne regrette rien tot Alie Cyaankali en Dark Eyes, van de mooiste jazzclassics tot een vrolijk drinklied van Verdi. Met Waldin Roes (sopraan en viool), Bert Nicodem (piano) en Ruud Bergamin (saxen).
Om 15.10-16.00 uur een muzikale reis met Jeroen en Eline op gitaar en cello. Na hun conservatoriumopleiding ontmoetten zij elkaar als collega’s op een muziekschool. Sindsdien vormen zij een muzikaal duo. Zij spelen licht-klassiekachtige composities met wereldse invloeden en nemen ons mee op een muzikale reis vol fantasie, dromen en herinneringen. Deze mooie muziek vullen zij aan met eigentijdse stukken geschikt voor een breed luisterpubliek. Jeroen woont in de Heidebuurt, dicht bij De Blijde Wei.

Op 12 september van 14.00-14.50 uur komt de Klezbez in actie, in Ommoord zeer bekend.  Met een vertolking van klezmermuziek, bekend van joodse bruiloften en begrafenissen, met uitstapjes naar andere muziekstijlen door accordeonist Ben van de Berg, een gastcontrabassist, gitarist Arie de Bruin, klarinettiste Hanneke Ris, violiste Elle Corbeth en zingende pianiste Hélène Dongelmans. Drie van de bandleden wonen in de Bessenbuurt. Hier is de Klezbez 16 jaar geleden ook geboren!
Om 15.10-16.00 uur is de dansband van OKV Wilton aan de beurt. Het harmonieorkest en de dansband zijn al eerder opgetreden op De Blijde Wei en altijd spat het plezier ervan af. Het publiek is zonder uitzondering enthousiast, dus dit is een prachtige afsluiting van het seizoen. De band speelt muziek uit de jaren 50 van o.a. Glenn Miller tot en met de jaren 70.

Wilt u aanwezig zijn bij een concert of misschien wel bij alle vier? Meld u dan aan via ommoordseveld@upcmail.nl . Vermeld daarbij uw achternaam, het aantal gewenste plaatsen, of u naast elkaar wilt zitten of op 1,5 m en voor welk(e) concert(en) u wilt reserveren.
Alleen als u echt niet over e-mail beschikt, kunt u zich aanmelden bij het Infopunt van de BOO, telefoon 010-4206576. Ook willen wij graag weten of u gebruik wilt maken van de Buurtwerkbus omdat u de afstand van de parkeerplaats tot de kinderboerderij niet kunt lopen.
Inloop voor het eerste concert is vanaf 13.30 en als u alleen voor het tweede concert komt vanaf 15.00 uur. Vergeet niet om uw coronacheckbewijs mee te nemen, op papier of digitaal.

Stand van zaken concerten

Er is nog geen officiële goedkeuring van de gemeente. De politie moet nog toestemming geven. Wel een mondeling bericht dat het volgende week in orde zal komen. Als het doorgaat zijn er twee concerten op een middag, u kunt voor allebei kiezen of voor één van de twee. Dat moet u dan wel duidelijk aangeven. En natuurlijk krijgt u alleen toegang als u gereserveerd heeft en een coronacheck kan tonen, digitaal of op papier.

Misschien toch nog concerten op 29 augustus en 12 september, wel onder strikte voorwaarden

Half juli kregen wij bericht dat de concerten in het Ommoordse Veld voorlopig niet door konden gaan. Misschien is er nu een mogelijkheid om onder strikte voorwaarden toch nog concerten te organiseren op 29 augustus en 12 september. Daartoe hebben wij bij de gemeente Rotterdam een aanvraag voor een A-evenement ingediend. Bij de beoordeling gaat de aanvraag met een draaiboek, een veiligheidsplan en een coronaprotocol langs verschillende diensten voor goedkeuring. Dus dat kan wel even duren.

Wat betekenen de strikte voorwaarden? Natuurlijk in de eerste plaats de basisregels: desinfecteer uw handen, houd steeds voldoende afstand van anderen, blijf thuis bij klachten en hoest of nies in uw elleboog.
Maar: wij moeten ook een coronacheck doen. Om te kunnen reizen of toegang te krijgen tot bepaalde locaties, moet je soms een vaccinatie-, test- of herstelbewijs laten zien. Dat kan met de CoronaCheck-app op je smartphone, of met een papieren Coronabewijs. Als u niet goed weet hoe dit werkt, kunt u voor advies terecht in de bibliotheek Ommoord op de spreekuren CoronaCheck-app. Daar kunnen ze u helpen met het installeren, het gebruik, of met het inloggen met DigiD. Van 26 juli tot en met 3 september kunt u terecht in bibliotheek Ommoord op dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur.
Verder moet er bij een A-evenement EHBO aanwezig zijn, en moeten we aangeven welke looproutes en vluchtroutes er zijn en hoe we de stoelen precies willen neerzetten. We mogen alleen mensen toelaten die zich van tevoren hebben aangemeld.

Omdat wij graag alle musici waar we dit jaar een afspraak mee hadden de kans willen geven op te treden, is het de bedoeling om op 29 augustus en 12 september een muzikale middag van 14.00-16.00 uur te presenteren met twee concerten van 50 minuten. Op 29 augustus van 14.00-14.50 Franse chansons, liederen, jazz en meer van Waldin Roes, Bert Nicodem en Ruud Bergamin en van 15.10-16.00 uur een muzikale reis met Jeroen en Eline op gitaar en cello. Op 12 september komen dan Klezbez en de dansband van OKV Wilton aan de beurt.

Houd rond 20 augustus via onze website http://ommoordseveld.boo.nl/ in de gaten of de concerten kunnen doorgaan en meld u dan aan via ommoordseveld@upcmail.nl . Vermeld daarbij uw achternaam, het aantal gewenste plaatsen, of u naast elkaar wilt zitten of op 1,5 m en verder of u voor beide concerten wilt reserveren of voor een van beide. Alleen als u echt niet over e-mail beschikt, kunt u zich aanmelden bij het Infopunt van de BOO, telefoon 010-4206576. Ook willen wij graag weten of u gebruik wilt maken van de Buurtwerkbus omdat u de afstand van De Kip tot de kinderboerderij niet kunt lopen.

Dus: als het doorgaat, moet u zich echt van tevoren aanmelden en een coronabewijs laten zien, digitaal of op papier.